Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वत

कुश्मा, पर्वत

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वत

कुश्मा, पर्वत

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतकाे जिल्लाबासीहरुलाई निषेधाज्ञाकाे निरन्तरता सम्बन्धी विशेष सूचना