Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वत

कुश्मा, पर्वत

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वत

कुश्मा, पर्वत

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण  
सि.नं. नामथर पद मोवाइल नं कैफियत
श्री देवी पाण्डे खत्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी  ९८५७६१७७७७  
श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा सुवेदी  सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी  ९८५७६५६७७७  
श्री विमल प्रसाद गौतम प्रशासकीय अधिकृत  ९८५७६८१७७७  
श्री राजु प्रसाद लामिछाने  नायव सुब्बा ९८४७६१२९११ मुद्दा
श्री महेन्द्र रेग्मी  नायव सुब्बा ९८५७६८४००० नागरिकता 
श्री रामचन्द्र गौतम नायव सुब्बा ९८४७७७१५५९ राहदानी
श्री ध्रुव रिजाल  नायव सुब्बा ९८५७६७७८८८ नागरिकता 
श्री यमनाथ पौडेल  लेखापाल  ९८५७६४५३६९ लेखा (हाल काजकाज)
श्री भरत सापकोटा  कम्प्यूटर अपरेटर  ९८४७६३६४८७ प्रशासन 
१० श्री सुमन गौडेल  खरिदार  ९८५७६४५६४२ नागरिकता 
११ श्री मिना कुमारी शर्मा  खरिदार  ९८४७७०९९९३ राहदानी
१२ श्री सन्तोष थापा  खरिदार  ९८५७६२४३०४ नागरिकता 
१३ श्री विदुर सापकोटा  विवरण दर्ता अपरेटर ९८४७६४६४१६ परिचयपत्र
१४ श्री लोक बहादुर खत्री  ह.स.चा. ९८४७६२३९४३  
१५ श्री कृष्ण शर्मा  कार्यालय सहयोगी  ९८४७६३६३०३  
१६ श्री भगवती शर्मा  कार्यालय सहयोगी  ९८४७६४७५७४  
१७ श्री भुपेन्द्र कुवँर क्षेत्री  कार्यालय सहयोगी  ९८५७६३०७०५  
१८ श्री सिता पौडेल क्षेत्री  कार्यालय सहयोगी  ९८४७६४४६७१  
१९ श्री विष्णु प्रसाद लामिछाने  कार्यालय सहयोगी  ९८६७६२७०५०  
२० श्री चक्रपाणि रेग्मी कार्यालय सहयोगी  ९८५७६२३५१७  
२१ सत्यदेवी शर्मा दर्ता सहयोगी  ९८४७६४४८६८