Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वत

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वत

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

आ.व.०७५।०७६ मा मासिक राहदानी विवरण 2076-05-13

आ.व. २०७५।०७६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतको राहदानी शाखाबाट साधारण राहदानी सिफारिस, दुर्तु राहदानी सिफारिस र  तयार भर्इ आएका राहदानी वितरण संख्या 
क्र.सं. महिना साधरण राहदानी सिफारिस संख्या  द्रुत राहदानी सिफारिस संख्या  साधरण राहदानी वितरण संख्या  कैफियत
महिला पुरुष जम्मा महिला पुरुष जम्मा महिला पुरुष जम्मा 
श्रावण ८४ १७२ २५६ ३० ५१ ८१ ८१ १६९ २५०  
भाद्र ६० १४८ २०८ ३१ ५१ ८२ ६३ १४७ २१०  
आश्विन ३९ १३२ १७१ २१ ४७ ६८ ३७ १२३ १६०  
कात्तिक ८४ २३६ ३२० ३७ ५१ ८८ ७५ २२५ ३००  
मंसिर ५० २३८ २८८ २२ ६३ ८५ ४८ २१७ २६५  
पौष ८२ २५५ ३३७ २१ ३२ ५३ ७९ २४६ ३२५  
माघ ८९ १५९ २४८ २६ ४२ ६८ ८६ १५५ २४१  
फाल्गुण ७६ १३९ २१५ ३१ ४९ ८० ७४ १३२ २०६  
चैत्र ७४ १५१ २२५ ३० ४२ ७२ ७० १४० २१०  
१० वैशाख ६९ १५८ २२७ १८ ४७ ६५ ६३ १५२ २१५  
११ जेष्ठ  ६९ १६१ २३० ४२ ६८ ११० ६२ १४३ २०५  
१२ असार ६६ १३५ २०१ २२ ३८ ६० ४६ १३१ १७७  
  जम्मा  ८४२ २०८४ २९२६ ३३१ ५८१ ९१२ ७८४ १९८० २७६४  


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-05-31 14:44:11

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्वत

Powered By: ProActive Developers